Obchodní podmínky

Obchodní podmínky katalogu produktů

1. Úvodní ustanovení

1.1 Následující ustanovení (dále jen „Podmínky“) stanovují práva a povinnosti mezi provozovatelem katalogu produktů (dále jen „Provozovatel“) a uživateli katalogu (dále jen „Uživatel“) v souvislosti s užíváním tohoto katalogu.

2. Předmět smlouvy

2.1 Katalog produktů (dále jen „Katalog“) představuje online platformu, která poskytuje uživatelům informace týkající se produktů v oblasti herních konzolí, hry na různé platformy, , společenských her a dalších produktů z herního světa, včetně popisů, obrázků a specifikací.

3. Odpovědnost za obsah

3.1 Provozovatel je zodpovědný za veškerý obsah zveřejněný v rámci Katalogu, což zahrnuje texty, obrázky, produktové informace a další obsah.

3.2 Provozovatel zaručuje, že veškerý obsah v Katalogu bude v souladu s platnými zákony a nařízeními, aktuální a pravdivý.

3.3 Uživatelé jsou informováni o tom, že obsah publikovaný třetími stranami v rámci Katalogu nepodléhá odpovědnosti Provozovatele. Uživatelé jsou sami odpovědní za rozhodnutí o využití takového obsahu a měli by respektovat pravidla stanovená těmito třetími stranami.

4. Autorská práva a užití obsahu

4.1 Veškerá autorská práva k obsahu Katalogu, včetně textů, obrázků a grafiky, náleží buď Provozovateli nebo jeho licenciantům. Všechna práva jsou vyhrazena.

4.2 Uživatelé nesmějí bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele kopírovat, skenovat, šířit ani jinak využívat obsah Katalogu.

5. Dostupnost a změny

5.1 Provozovatel si vyhrazuje právo provádět změny v rámci Katalogu, včetně obsahu a funkcí, bez předchozího upozornění.

5.2 Provozovatel nepřebírá zodpovědnost za nedostupnost Katalogu v důsledku technických problémů nebo údržby.

6. Komunikace

6.1 Používáním těchto webových stránek nebo komunikací s námi elektronickými prostředky souhlasíte a berete na vědomí, že s vámi můžeme komunikovat elektronicky na našich webových stránkách nebo zasláním e-mailu, a souhlasíte s tím, že všechny dohody, oznámení, zveřejnění a další komunikace, které vám poskytujeme elektronicky, splňují jakýkoli zákonný požadavek, mimo jiné včetně požadavku, aby taková komunikace byla písemná.

6.2 Pokud máte ohledně těchto Smluvních podmínek jakékoli dotazy či potřebujete nás kontaktovat, můžete tak učinit prostřednictvím naší kontaktní stránky.

7. Kontakt na provozovatele

7.1 Kontaktní údaje provozovatele Katalogu jsou následující:

Jméno: Jiří Sýkora

IČO: 48141739

Adresa: Na Borkách 15, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 1. dubna 1993 v živnostenském úřadu Dvůr Králové nad Labem

E-mail: fortunate@centrum.cz

8. Webová stránka provozovatele

8.1 Webová stránka provozovatele Katalogu je Gametip.cz.

9. Affiliate marketing

9.1 Provozovatel může v rámci Katalogu provozovat program affiliate marketingu, kde spolupracuje s partnerskými firmami (dále jen „Partneři“).

9.2 Uživatelé jsou informováni, že některé odkazy v Katalogu mohou být partnerské odkazy. To znamená, že v případě, že uživatel klikne na tento odkaz a provede nákup nebo jinou akci na stránce partnera, může Provozovatel obdržet provizi.

9.3 Provozovatel nenese odpovědnost za obsah, produkty nebo služby poskytované partnery. Využití těchto odkazů je plně na uživateli. V případě otázek nebo problémů týkajících se obsahu nebo transakcí provedených na stránkách partnerů by se uživatel měl obrátit přímo na příslušného partnera.

10. Omezení odpovědnosti

10.1 V žádném případě nenese Provozovatel odpovědnost za žádné přímé nebo nepřímé škody (včetně ztráty zisku, dat, softwaru, databází nebo majetku), které by mohly vzniknout uživatelům nebo třetím stranám v souvislosti s používáním těchto webových stránek.

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Provozovatel zachází s osobními údaji uživatelů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Další informace o zpracování osobních údajů naleznete v našem Prohlášení o ochraně osobních údajů a v našich zásadách pro soubory cookie.

12. Stáhnutí obchodních podmínek

12.1 Tyto obchodní podmínky jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF na následujícím odkazu: Stáhnout obchodní podmínky.

13. Závěrečná ustanovení

13.1 Tato verze Podmínek je platná od 3. 7. 2023 a nahrazuje všechny předchozí verze.

13.2 Provozovatel si vyhrazuje právo měnit tyto Podmínky bez předchozího upozornění.